Bibeln och trolleri

Bibeln tar tydligt avstånd från det vi idag kallar ockultism. En illusionist håller inte på något sätt på med övernaturliga krafter. Allting går att förklara på naturlig väg. Man kan likna det vid kameratrick, fast utan kamera. 

Ordet "trollkarl" i Bibeln

Ett exempel på bibliskt språkbruk i fråga om trolleri finner vi i Uppenbarelseboken 21:8 

"Men de fega och otrogna och skändliga, mördare, horkarlar, trollkarlar, avgudadyrkare och alla lögnare, deras plats är i sjön som brinner av eld och svavel, och det är den andra döden."

En fråga om översättning och tolkning

Det ord som i bibelversen ovan blivit översatt till trollkarlar är grekiskans ord pharmakeus. Detta ord är nära besläktat med pharmakeia som betyder användande av läkemedel, gift, trolldryck. Från detta ord har vi sedan fått orden trolldom och trollkarl.

Vi har också fått ordet farmaceut, som idag avser en person med apotekarkompetens eller motsvarande. Här ser vi tydligt risken med att blanda ihop ord som har flera olika betydelser. Teoretiskt sett är det nämligen fullt möjligt att i bibelversen ovan använda ordet apotekare istället för trollkarlar och sedan dra slutsatsen att apotekspersonal inte kan komma till himlen. Men, är detta en god tolkning av Bibeln? 

Trolldom och trolleri - två olika saker

Trolldom definieras i Nationalencyklopedins ordbok som "(förment) påverkan på omgivningen med övernaturliga (och skrämmande) medel". Den definitionen har inget gemensamt med det vi idag kallar trolleri. 

Dagens trolleri är - liksom dansen, musiken och skådespelet - en konstart och förtjänar att respekteras som sådan. 

Sammanfattning

© Allan Dalqvist 2004